Zarządzenie nr 258/2018/P

w sprawie ustanowienia nagrody Architectus civitatis nostrae.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-05

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-05

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-18 16:12:49.0