Zarządzenie nr 26/2019/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania składu Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-14

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0