Zarządzenie nr 26a/2000

W sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2000

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-06-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-06-19

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-19 16:14:40.0