Zarządzenie nr 27/2018/K

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw wdrożenia programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-25

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0