Zarządzenie nr 273/2018/P

w sprawie ogłoszenia wykazów powierzchni przeznaczonych do wynajmu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0