Zarządzenie nr 278/2015/P

w sprawie odwołania pana Jakuba Jędrzejewskiego ze stanowiska pierwszego zastępcy Prezydenta Miasta Poznania do spraw rozwoju działalności gospodarczej i sportu oraz nadzoru właścicielskiego

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-04-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-04-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-14 16:12:09.0