Zarządzenie nr 28/2000

W sprawie powołania Kapituły corocznego konkursu o tytuł "Wolontariusz Roku"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-06-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:59.0