Zarządzenie nr 28/2018/K

W sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Poznania na rok 2018

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-30

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-25 08:13:54.0