Zarządzenie nr 28/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Działalności Wspomagającej Rozwój Gospodarczy, w tym Rozwój Przedsiębiorczości.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-12

Kategoria zarządzenia

Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0