Zarządzenie nr 286/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 5 wraz z udziałem w wysokości 11/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-17

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr księgi wieczystej i cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0