Zarządzenie nr 289/2018/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 48/2018 na realizację zadania Miasta Poznania w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-17

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

ZSS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

ZSS

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-06-25 08:13:54.0