Zarządzenie nr 297/2018/P

w sprawie powołania pani Małgorzaty Grupińskiej-Bis na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-19

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres i wynagrodzenie

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0