Zarządzenie nr 3/2016/K

w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2016-01-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2016-01-15

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

Podstawa prawna

art. 36 i 39 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Osoba dokonująca wyłączenia

Administrator Danych (Prezydent Miasta Poznania)

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-27 08:12:09.0