Zarządzenie nr 30/2001

W sprawie powołania zespołu roboczego do spraw opracowania Programu Polityki Oświatowej Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-18

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-20 16:13:39.0