Zarządzenie nr 301/2007/P

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 214/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 24.02.2005r. w sprawie zmiany określenia dla "Obszaru Staromiejskiego" w Poznaniu zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych oraz wolno stojących reklam i innych tymczasowych obiektów budowlanych, na gruntach stanowiących własność lub zarządzanych przez Miasto, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2007-05-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2007-05-09

Kategoria zarządzenia

Działalność gospodarcza

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-23 16:15:31.0