Zarządzenie nr 302/2018/P

w sprawie wyboru wniosków inwestycyjnych z udziałem mieszkańców, przeznaczonych do realizacji w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-20

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Komunalnej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-22 16:14:05.0