Zarządzenie nr 305/2018/P

w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Kultury "Zamek".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-24

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-10-17 16:13:35.0