Zarządzenie nr 305/2018/P

w sprawie powołania Rady Programowej Centrum Kultury "Zamek".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-24

Kategoria zarządzenia

Kultura i sztuka

Jednostka przygotowująca

Wydział Kultury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Kultury

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0