Zarządzenie nr 314/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Usług Komunalnych w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 43A, 60-521 Poznań, środków trwałych powstałych w wyniku realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Transportu i Zieleni

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Transportu i Zieleni

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0