Zarządzenie nr 320/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

załączniki od nr 1 do nr 7

Podstawa prawna

Opinia prawna nr Pr. BSG/0540-162/05 z dnia 19.04.2005 r

Osoba dokonująca wyłączenia

Lucyna Urbanowicz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0