Zarządzenie nr 320/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-27

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102 im. Marii Montessori, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 2, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2)

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

załączniki od nr 1 do nr 7

Podstawa prawna

Opinia prawna nr Pr. BSG/0540-162/05 z dnia 19.04.2005 r

Osoba dokonująca wyłączenia

Lucyna Urbanowicz

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-08-20 16:13:17.0