Zarządzenie nr 323/2018/P

W sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-04-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-04-30

Jednostka przygotowująca

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Budżetu i Kontrolingu

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0