Zarządzenie nr 326/2018/P

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. młodzieży i współpracy akademickiej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-07

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0