Zarządzenie nr 329/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Miasto Poznań.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-09

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Fn

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-12-10 08:14:25.0