Zarządzenie nr 33/2001

W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Urzędzie Miasta Poznania plac Kolegiacki 17

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0