Zarządzenie nr 33/2018/P

w sprawie powołania pani Katarzyny Kamińskiej na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Miejskiego Posnania w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-02-01

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

adres zamieszkania

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0