Zarządzenie nr 334/2015/P

w sprawie powołania Zespołu do spraw wznoszenia pomników na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2015-05-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2015-05-20

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Urbanistyki i Architektury

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Urbanistyki i Architektury

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-24 16:19:01.0