Zarządzenie nr 339/2018/P

W sprawie zawarcia z panem Markiem Grzegorzewskim umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-15

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-21 16:11:31.0