Zarządzenie nr 340/2018/P

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, zawierającego informację o wnioskach, którym przyznano dotację z budżetu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-15

Kategoria zarządzenia

Rolnictwo i zieleń miejska

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0