Zarządzenie nr 342/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie Komisji ds. Opiniowania Projektów List.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-18

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi#Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-22 16:14:38.0