Zarządzenie nr 344/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-21

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0