Zarządzenie nr 346/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Wilczak 17, środków trwałych w postaci: nawierzchni chodnika, zatok postojowych w ul. Morszyńskiej, nawierzchni jezdni w ul. Szaflarskiej, zjazdu w ul. Szczepankowo, nawierzchni jezdni oraz nawierzchni chodnika w ul. Jana Koźmiana, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika i oświetlenia w ul. Kwarcowej, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodnika i oświetlenia w ul. Granatowej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

WGKo

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WGKo#Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0