Zarządzenie nr 348/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Transportu Miejskiego nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją projektu pn. "Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-22

Kategoria zarządzenia

Gospodarka komunalna

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:29.0