Zarządzenie nr 35/2000

W sprawie spisu z natury

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-06-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-06-29

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-21 16:11:42.0