Zarządzenie nr 350/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania I etapu konsultacji społecznych dotyczących stworzenia założeń do koncepcji przebudowy ulicy Umultowskiej na odcinku od ulicy Krygowskiego do ulicy Ślazowej w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-22

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0