Zarządzenie nr 357/2018/P

w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie stypendium dla studentów poznańskich uczelni wyższych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

WRMWM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WRMWM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-21 16:11:31.0