Zarządzenie nr 358/2018/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących założeń dla koncepcji projektowej ul. Nowej Stoińskiego na odcinku zachodnim, od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-23

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-18 16:12:49.0