Zarządzenie nr 36/2018/P

w sprawie powołania zespołu do sporządzenia protokołu powypadkowego z działań ratowniczych w dniu 15 sierpnia 2015 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-17

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 16:13:30.0