Zarządzenie nr 360/2018/P

zmieniające uchwałę Nr 484/2001 Zarządu Miasta Poznania z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie przekazania Osiedlu Głuszyna w Poznaniu do korzystania nieruchomości nieruchomości położonej przy ul. Głuszyna, zmienioną zarządzeniem Nr 492/2005/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie przekazania Osiedlu Głuszyna w Poznaniu, do korzystania, nieruchomości położonej przy ul. Głuszyna w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-25

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-25

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia uchwałę Zarządu nr

484/2001

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:12:02.0