Zarządzenie nr 377/2006/P

W sprawie sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w mieście Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2006-05-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2006-05-31

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 16:15:16.0