Zarządzenie nr 38/2000

W sprawie organizacji wewnętrznej i zakresu działania wydziałów Urzędu Miasta

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-07-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-07-12

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:18:15.0