Zarządzenie nr 382/2018/P

w sprawie odwołania pani Małgorzaty Mowlik ze stanowiska dyrektora Branżowej Szkoły I stopnia nr 42 w Poznaniu, ul. św. Jerzego 6/10.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-05-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-05-29

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 08:15:26.0