Zarządzenie nr 386/2018/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego w Poznaniu, z siedzibą przy ul. Cegielskiego 1, nakładów finansowych poniesionych w związku z realizacją zadania polegającego na renowacji elewacji i dachu budynku szkoły chóralnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-04

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-21 16:11:31.0