Zarządzenie nr 40/2000

W sprawie powołania zespołu ds. "Term nad jeziorem Maltańskim"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-07-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-07-24

Kategoria zarządzenia

Udział miasta w spółkach

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Biuro Promocji Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0