Zarządzenie nr 40/2001

W sprawie sporzadzenia spisu z natury w Wydziale Ochrony Środowiska, Wydziale Mienia Komunalnego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-19

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-19

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Mienia Komunalnego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarowania Mieniem Miasta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-05-24 16:13:32.0