Zarządzenie nr 40/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 25 września 2012 r. - Kierunki działań i zadania Miasta Poznania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 oraz powołania składu Rady Programowej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-01-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-01-17

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-01-18 08:13:04.0