Zarządzenie nr 402/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 9 wraz z udziałem w wysokości 11/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-08

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

nr księgi wieczystej, cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-09-17 08:18:06.0