Zarządzenie nr 403/2018/P

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Poznania nieruchomości lokalowej nr 3 wraz z udziałem w wysokości 14/150 części w nieruchomości wspólnej przy ul. Naramowickiej 149a.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-08

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

numer kw, cena

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

Radłowska-Zelent

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-23 08:15:26.0