Zarządzenie nr 405/2018/P

W sprawie rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej z panem Zbigniewem Madońskim - dyrektorem Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-11

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-03-22 16:12:02.0