Zarządzenie nr 409/2018/P

w sprawie powierzenia panu Łukaszowi Miadziołko pełnienia obowiązków dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-12

Kategoria zarządzenia

Kultura fizyczna i sport

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

wynagrodzenie

Podstawa prawna

ustawa o ochronie danych osobowych

Osoba dokonująca wyłączenia

M.Rybiński

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-08-16 16:12:56.0