Zarządzenie nr 41/2000

W sprawie powołania Miejskiej Komisji Konkursowej ds. Lustracji i Oceny Obiektów zakwalifikowanych do trzeciego etepu VII edycji konkursu "Zielony Poznań"

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2000-07-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2000-07-26

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-06-19 16:12:00.0