Zarządzenie nr 413/2018/P

w sprawie uchylenia uchwały Nr LXVI/298/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nawiązania współpracy w zakresie dotyczącym realizacji zadań Osiedla.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-13

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2019-10-21 08:14:18.0